akademickie koło
katolickiego stowarzyszenia młodzieży

przy Uniwersytecie w Białymstoku

(R)ewolucja narzeczeństwa

Akademickie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
przy Uniwersytecie w Białymstoku,

Katedra Historii Wychowania Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB,

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,

oraz Duszpasterstwo Akademickiezapraszają na III Ogólnopolską Konferencję Naukową
(R)EWOLUCJA NARZECZEŃSTWA,

która odbędzie się 3 czerwca 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:30.Miejscem obrad będzie Aula im. Janusza Korczaka
Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB
przy ul. Świerkowej 20 (budynek C) w Białymstoku.

Harmonogram

10:00 - Rozpoczęcie konferencji

prof. zw. dr hab. Elwira Kryńska (Katedra Historii Wychowania UwB)
dr Łukasz Kalisz (Katedra Historii Wychowania UwB, Akademickie Koło KSM przy UwB)
Powitanie gości, wystąpienia wprowadzające

prof. dr hab. Mirosław Sobecki (Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB)
Uroczyste otwarcie konferencji

Wystąpienia prelegentów:

 • prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk (prawnik, Wydział Prawa Uniwersytet w Białymstoku)
  „Zaręczyny w prawie rzymskim”

 • dr hab. Iwona Przybył (socjolog, Instytut Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  „Narzeczeństwo dzisiaj - instytucja czy sprawa prywatna?”

 • dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr (pedagog, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski)
  „Współczesne narzeczeństwo. Nadzieja i niepokój”

 • dr Marcin Moroń (psycholog, Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  „Stawać się sobą we współzależności... (R)ewolucja tożsamości a psychologiczne funkcje narzeczeństwa”

 • ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. PWTW (teolog, psycholog, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Sekcja Św. Jana Chrzciciela)
  „Inicjacja w sakrament Małżeństwa - spojrzenie teologa i duszpasterza”

Przerwa

12:30 - 13:30 - Debata

Gość specjalny - Maciej Dziemiańczuk „Dziemian” (wokalista, youtuber)

Prowadzenie - Wojciech Grodzki (konferansjer, dj, prezenter tv)

 

Zapraszamy również na spotkanie otwarte Akademickiego Koła KSM przy UwB z wystąpieniami studentów - godz: 8:00 (sala C. 2.3)

NASI PRELEGENCI


prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk

Profesor nauk prawnych, Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie rzymskim, prawie familijnym, łacińskiej terminologii prawniczej oraz bankowości, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości europejskiej w historycznym rozwoju. Szczególne miejsce w jego badaniach zajmuje problematyka wdowieństwa jako problemu społeczno-prawnego, a także aspekty prawne, społeczne i religijne instytucji małżeństwa. Jest organizatorem licznych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym dotyczących m.in. prawa rzymskiego jako fundamentu europejskiej kultury prawnej. Zajmuje się tłumaczeniami i edycjami tekstów źródłowych. Członek zespołu tłumaczącego na język polski Digesta justyniańskie.

Wybrane publikacje: Żałoba i powtórne małżeństwo wdowy w prawie rzymskim (2002); Bankowość w Unii Europejskiej. Podstawowe Zagadnienia (wraz z A. Talecką, 2010); Zawarcie małżeństwa ‘liberorum procreandorum causa’ w prawie rzymskim, Zeszyty Prawnicze 2014(14.3): Rzymskie regulacje prawne związane z ochroną dziecka poczętego, Miscellanea Historico-Iuridica 2009(8).


dr hab. Iwona Przybył

Socjolog rodziny, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszystkie prowadzone badania naukowe dotyczą relacji i ról rodzinnych: zagadnienia funkcjonowania wielkomiejskich małżeństw z zaadoptowanym dzieckiem, poprzez role małżeńskie pełnione przez żony i mężów w związkach bezdzietnych, więzi rodzice-adolescenci, relacje między partnerami dążącymi do ślubu oraz między parą a szerszym środowiskiem społecznym, praktyki obyczajowe w obszarze przebiegu znajomości przedślubnej, relacje między rodzeństwem w okresie późnej adolescencji. Motywem przewodnim najnowszej monografii naukowej jest fenomen narzeczeństwa, traktowanego przede wszystkim jako zbiór tych reguł i wzorów o charakterze obyczajowym, prawnym i religijnym, które odzwierciedlają zmieniające się w czasie wielorakie oczekiwania, a nawet presje społeczeństwa.

Najważniejsze publikacje: Historie przedślubne. Przeobrażenia obyczajowości i instytucji zaręczyn, (2017). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM; Role rodzinne – między przystosowaniem a kreacją (współredaktor A. Żurek), (2016). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych; Rodzice i ich dzieci w tańcu pokoleń, (współautorzy W. Wrzesień, A. Żurek) (2005). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM; Od panieństwa do małżeństwa: zmiana statusu a transformacja tożsamości, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2016(4); Rodzeństwo w dobie denormalizacji zobowiązań rodzinnych: wsparcie, zaufanie i konflikt, Studia Socjologiczne, 2017(2).


dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr

Pracownik naukowy: Doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych, pedagog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Poradoznawstwa w Instytucie Pedagogiki. Specjalizuje się w obszarze pedagogiki rodzinnej.

Psychoterapeuta: Zajmuje się terapią rodziny, jest związany z Zespołem Terapii Rodzin przy Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Neuromed” we Wrocławiu. Korzysta ze szkoleń oraz superwizji pracy własnej.

Autor publikacji: Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce, Kraków 2009; Rodzina we współczesności, Wrocław 2009; razem z K. Kokot, Dom. Perspektywy i znaczenia, Wrocław 2011; razem z G. Ładyżyńską, Adopcja jest darem, Wrocław 1999. Autor ponad 100 artykułów oraz recenzji.

Prywatnie: Mąż, ojciec dwójki dorosłych dzieci, dziadek dwójki wnucząt.


dr Marcin Moroń

Doktor psychologii, asystent w Zakładzie Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent podyplomowych studiów rodziny w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, doradca życia rodzinnego Archidiecezji Katowickiej, trener treningu umiejętności interpersonalnych. W badaniach naukowych zajmuje się rolą zdolności emocjonalnych w relacjach interpersonalnych, wrażliwością na wzmocnienia, psychologią bliskich związków interpersonalnych (agresywnością relacyjną, zazdrością, krzywdą, atrakcyjnością interpersonalną). Zajmuje się poradnictwem psychologicznym, diagnostyką i opiniodawstwem psychologicznym w związkach małżeńskich. Pracuje z narzeczonymi przygotowującymi się do zawarcia związku małżeńskiego, prowadząc Poradnię Życia Rodzinnego.


ks. dr hab. Robert Skrzypczak, prof. PWTW

Kapłan archidiecezji warszawskiej, doktor habilitowany teologii, psycholog, profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, wykładowca w Instytucie Teologicznym Marcianum w Wenecji. Tłumacz i publicysta. Autor kilkunastu książek, m. in., Osoba i misja (2005), Pomiędzy Chrystusem a antychrystem (2010), Nie umrzeć za życia (2010), Dotknąć świętości (wraz z Arturo Mari, 2014), Wiara i seks (2015), Piękny człowiek (2015), Filozofia i teologia osoby bł. Antonio Rosminiego – ojca personalizmu europejskiego (2013), Miłość warta obrączek (2018). Autor monografii Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II oraz Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w Kościele posoborowym. Wyróżniony nagrodą „Totus” (2013) za propagowanie nauczania św. Jana Pawła II oraz statuetką „Tulipany Życia” (2016) przyznawaną przez Kapitułę Narodowego Dnia Życia oraz Medalem św. Edyty Stein (2017).

Patronują nam

 

Konferencja w mediach

Preludium do konferencji - spotkanie z Moniką i Marcinem Gomułkami pt. "Narzeczeństwo - początek wieczności, czy koniec wolności?"

Zaproszenie na Konferencję w TVP3 BiałystokZaproszenie na Konferencję w Radiu "i"

Audycja w Radiu Białystok: Narzeczeństwo - czy zawsze preludium do małżeństwa?

Relacja z Konferencji w TVP3 Białystok

Nagranie Konferencji (R)ewolucja Narzeczeństwa

(R)EWOLUCJA NARZECZEŃSTWA